Haber: Fatih Gülnahar Afet Hizmet Grubu Planları Tamamlandı
A+ A-
30 Mayıs 2019 Perşembe 11:47:11
Erzincan'da Afet Hizmet Grubu Planları Tamamlandı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir Erzincan’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülen afet hizmet grubu planlarının tamamlandığını belirtti. Aydemir açıklamasında

 

Türkiye Afet Müdahale Planının amacı, afet ve acil durumlarda afet etki alanındaki tüm kamu ve özel mülkiyet binalarında hasar tespit, enkaz kaldırma ve alt yapı hizmetlerine ilişkin çalışmalarda görev alacak, merkezi birimler (koordine eden, düzenleyen, denetleyen) ve uygulayıcı kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör ile STK’ların rolleri ve sorumluluklarını tanımlamak; afet öncesi, esnası ve sonrasında olmak üzere hasar tespit hizmetlerinin esaslarını belirlemektir.

Bahse konu planlar hazırlanırken İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ve destek grubu illerimizden( Adıyaman, Elazığ, Malatya, Tunceli, Giresun, Bayburt) afet planlarında görev alacak insan kaynağı, makine-ekipman ve haberleşme kaynakları temin edilerek plana işlenmiştir. Olası bir afet anında planda görev alan kişilerin iletişim bilgileri liste halinde plana işlenerek ulaşılabilir olmaları sağlanmıştır.

İlimizin 1. Derece Deprem Bölgesi olması sebebiyle söz konusu planlar daha da önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)  kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak ana ve destek çözüm ortağı olan Müdürlüğümüz tarafından Yerel Düzey Hasar Tespit Hizmet Grubu Planı , Yerel Düzey Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu Planı, Yerel Düzey Alt Yapı Hizmet Grubu Planı afet müdahale planları hazırlanarak Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilmiştir." dedi.

Etiketler: Erzincan ERZİNCAN

Sosyal Medya'da Paylaş

13 Şubat Medya Grubu